GlobalSign-TH 45

GlobalSign เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลระบุตัวตนที่ให้บริการบนคลาวด์ โซลูชัน PKI ที่ปรับขนาดได้สูงสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินการพาณิชย์ที่ปลอดภัย,การสื่อสาร,การส่งเนื้อหาและการโต้ตอบกับชุมชน โซลูชันเอกลักษณ์และความปลอดภัยของเราช่วยให้ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการบนคลาวด์และนักนวัตกรรม IoT ทั่วโลกเพื่อดำเนินการสื่อสารออนไลน์ที่ปลอดภัย การจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่ตรวจสอบแล้วหลายล้านรายการและรับรองความถูกต้องโดยอัตโนมัติและการเข้ารหัส.

GlobalSign ® SSL CertificatesAlphaSSLAlphaSSL WildcardDomainSSLOrganizationSSLExtendedSSLDomainSSL WildcardOrganizationSSL Wildcard
ระดับความปลอดภัยGlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 48GlobalSign-TH 48GlobalSign-TH 48GlobalSign-TH 48GlobalSign-TH 48
ระดับความน่าเชื่อถือGlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 48GlobalSign-TH 57GlobalSign-TH 46GlobalSign-TH 48
ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง
ประเภทการตรวจสอบโดเมน (DV)โดเมน (DV)โดเมน (DV)องค์กร (OV)ขยาย (EV)โดเมน (DV)องค์กร (OV)
การรักษาความปลอดภัยโดเมนdomain.com + www-domain.com*.domain.com + domain.comdomain.com + www-domain.comdomain.com + www-domain.comdomain.com + www-domain.com*.domain.com + domain.comdomain.com + www-domain.com
โดเมนย่อยไม่จำกัด    
การเข้ารหัส CSR2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit
ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัสมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bit
การตรวจสอบเพิ่มเติม      
การรับรององค์กรแบบเต็ม    
การประเมินผลแถบสีเขียว      
การประกัน10,000
USD
10,000
USD
10,000
USD
1,250,000
USD
1,500,000
USD
10,000
USD
1,250,000
USD
สนับสนุน SAN (UC)  มากถึง 100มากถึง 100มากถึง 100มากถึง 100มากถึง 100
รองรับ IDN
ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือมากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
Licensing for Multiple Server
ระยะเวลา10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม1-3 วันทำการ2-5 วันทำการ10-30 รายงานการประชุม1-3 วันทำการ
Site SealDynamic GlobalSign-TH 60Dynamic GlobalSign-TH 60Dynamic GlobalSign-TH 62Dynamic GlobalSign-TH 62Dynamic GlobalSign-TH 62Dynamic GlobalSign-TH 62Dynamic GlobalSign-TH 62
นโยบายการคืนเงิน7 วัน7 วัน7 วัน7 วัน7 วัน7 วัน7 วัน
ออกใหม่ฟรี
Back To Top