การลงนามในรหัส

การลงนามในรหัส 7
  • การลงนามในรหัส 8 Symantec Code Signing Certificate
  • การลงนามในรหัส 9 Thawte Code Signing Certificate
ใบรับรอง Code Signing Symantec Code Signing Certificate
ตัวเลือกหลายปี
นานถึง 3 ปี
การรับรององค์กรแบบเต็ม
พร้อมใช้งานสำหรับ บริษัท ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มที่รองรับ:
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Office และ VBA
เข้ากันได้กับ Adobe ™ AIR ™
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Authenticode ™
เข้ากันได้กับ Java ™
เข้ากันได้กับ Mac ™
ใบรับรอง Code Signing Symantec Code Signing Certificate
ตัวเลือกหลายปี
นานถึง 3 ปี
การรับรององค์กรแบบเต็ม
พร้อมใช้งานสำหรับ บริษัท ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มที่รองรับ:
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Office และ VBA
เข้ากันได้กับ Adobe ™ AIR ™
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Authenticode ™
เข้ากันได้กับ Java ™
เข้ากันได้กับ Mac ™
Back To Top