AdultBlocK(TH)

AdultBlocK(TH) 1
AdultBlocK(TH) 2
AdultBlock และ AdultBlock+ ได้รับการออกแบบมาโดย
เฉพาะสำหรับเจ้าของแบรนด์และผู้ถือเครื่องหมายการค้า
เพื่อให้การปกป้องผ่านบริการบล็อกโดเมน

บริการ AdultBlock จะบล็อกการจดทะเบียนโดเมนที่ไม่ได้รับ
อนุญาตทั้งหมดของคำที่ส่งมาใน TLD ที่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่
ทั้งสี่รายการ ได้แก่ .adult, .porn, .sex และ .xxx
บริการ AdultBlock+ ให้การปกป้องทั้งหมดของ AdultBlock แต่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการบล็อ
กรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมดซึ่งดูคล้ายกับคำที่เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างสับสน

ทำไมต้อง AdultBlock และ AdultBlock+?

ปกป้องแบรนด์ของคุณจากความเสียหายต่อชื่อเสียง การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ฟิชชิ่ง และโค้ดที่เป็นอันตราย

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญ
ญาของแบรนด์คุณ

บล็อกชื่อโดเมนพรีเมียมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ AdultBlock และ AdultBlock+

AdultBlock AdultBlock+
บล็อกป้ายกำกับใน TLD ทั้งหมด 4 รายการ (.adult, .porn, .sex, and .xxx)
การบล็อกชื่อโดเมนพรีเมียม
การบล็อกโดเมนเมื่อพร้อมใช้งาน
ป้ายกำกับรูปแบบต่างๆ ในไฟล์ SMD และ Sunrise B

การบล็อกรูปแบบ Unicode – homoglyphs & IDNs ทำงานเป็นพัน ๆ ต่อชื่อ

ฉลากครอบคลุม
1
Unlimited
ระยะเวลาการลงทะเบียน
1, 3, 5 and 10 years
1, 3, 5 and 10 years

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ถือเครื่องหมายการค้าที่มีไฟล์ Signed Mark Data (SMD) ที่ถูกต้องซึ่งออกโดย Trademark Clearinghouse (TMCH) ผู้เข้าร่วม dotXXX Sunrise B เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อบริษัท หรือชื่อผู้มีชื่อเสียง มีสิทธิ์สมัครใช้บริการ AdultBlock

บริการนี้ครอบคลุม TLD สำหรับผู้ใหญ่ทั้งสี่ - .XXX, .SEX, .ADULT และ .PORN

โดเมนที่ลงทะเบียนแล้วจะถูกบล็อกหรือไม่

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแลกรับและชื่อโดเมนพร้อมใช้งาน ชื่อโดเมนนั้นจะถูกเพิ่มไปยังช่วงระยะเวลาบริการที่เหลืออยู่ของบริการจดทะเบียนการบล็อก

ซอฟต์แวร์สร้างรูปแบบต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน Unicode Consortium ซึ่งหมายความว่าบริการบล็อกอักขระที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับชุดอักขระภาษาในอนาคตที่จะมีอยู่ใน ICM Registry TLDs ปัจจุบัน บริการ AdultBlock+ รองรับภาษาและสคริปต์มากกว่า 20 ภาษา

ใช่ บริการจะบล็อกอักขระอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันอย่างสับสน เช่น แทนที่ 'L' ด้วย '1' และ 'E' ด้วย '3'

ได้ ผู้ลงทะเบียนสามารถโอนบริการ AdultBlock ระหว่างผู้รับจดทะเบียนได้ คำขอโอนจะเพิ่มอายุบริการอีกหนึ่งปี

Registry จะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ SMD เป็นระยะๆ ในช่วงระยะเวลาการให้บริการของ AdultBlock ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ SMD นั้นยังคงใช้งานได้

โดเมนที่ถูกบล็อกทั้งหมดจะมีข้อความต่อไปนี้ในฐานข้อมูล WHOIS “ชื่อนี้สมัครรับผลิตภัณฑ์ AdultBlock+; ดังนั้นชื่อนี้จึงไม่สามารถลงทะเบียนได้”

Sunrise Bs จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2021 นายทะเบียนจะทำงานร่วมกับลูกค้าของ Sunrise B เพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการซื้อการลงทะเบียน AdultBlock หรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ชื่อจะพร้อมใช้งานโดยทั่วไป เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AdultBlock (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่นซื้อ AdultBlock สำหรับชื่อนั้น)

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเมื่อใช้บริการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม สำนักทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่าย เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชันที่ล้มเหลว ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก AdultBlock ของคุณจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้องในขณะที่สมัคร อย่างไรก็ตาม หากการสมัครของคุณล้มเหลว สำนักทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหรือผู้ให้บริการของคุณสำหรับการพยายามตรวจสอบ

โปรดไปที่หน้าลงทะเบียนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีคำถามเกี่ยวกับ AdultBlock & AdultBlock+ หรือไม่?

ติดต่อเราได้ที่: [email protected]

AdultBlocK(TH) 3
Back To Top