ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา 1

SOFTWARE ENGINEER

Technology Park Malaysia, Bukit Jalil

ร่วมงานกับเรา 1

JAVASCRIPT DEVELOPER (FREELANCE)

Technology Park Malaysia, Bukit Jalil


  ไม่มีในขณะนี้

  Back To Top

  Position Title: SENIOR SOFTWARE ENGINEER

  Office location: Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, KL

  Why Join Us:

  1. Work-life balance with flexible and dynamic culture.
  2. Opportunity for personal growth and career development.
  3. Fun and young working environment.
  4. Yearly bonus and increment based on performance review.

  Responsibilities:

  Requirements: 

  Position Title: IT SUPPORT ENGINEER

  Office location: Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, KL

   
  Why Join Us:

  1. Work-life balance with flexible and dynamic culture.
  2. Opportunity for personal growth and career development.
  3. Fun and young working environment.
  4. Yearly bonus and increment based on performance review.

   
  Responsibilities:

   
  Requirements: