ข่าวสารของเรา

ร่วมงานกับเรา 1

SOFTWARE ENGINEER

Technology Park Malaysia, Bukit Jalil

ร่วมงานกับเรา 1

JAVASCRIPT DEVELOPER (FREELANCE)

Technology Park Malaysia, Bukit Jalil


ไม่มีในขณะนี้

Back To Top

Position Title: SOFTWARE ENGINEER

Office location: Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, KL

 

What you will need to succeed:

  1. Have commendable technical knowledge in Java technologies and Spring web framework.
  2. Have a curious mind that is bent on examining and inventing to make things work better.
  3. Able to comprehend complex systems, how they work, how problems arise and how to fix them

 

Responsibilities:

 

Requirements: 

Position Title: JAVASCRIPT DEVELOPER (FREELANCE)

Office location: Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, KL

 

Job Description:

Job Requirements: