โปรโมชั่น

SSL โปรโมชั่น

โปรโมชั่น 1

เครดิตเงินคืน 10 %

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่นโดเมน

สิ้นปีโปรโมชั่น

โปรโมชั่น 2

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 15-08-21

โปรโมชั่น 5

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 30-09-21

โปรโมชั่น 6

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 30-09-21

โปรโมชั่น 12

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-21

โปรโมชั่น 13

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-21

โปรโมชั่น 14

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-21

โปรโมชั่น 17

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-21

โปรโมชั่น 19

ซื้อ 1 แถม 1

จนกว่าจะมีประกาศ

Back To Top

ใบรับรอง SSL ของ DigiCert รับเครดิตเงินคืน 10%

วันที่เริ่ม: 01-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. เครเดตเงินคืน 10% จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อยอดขาย DigiCert SSL ของคุณเติบโตขึ้น 30%
 2. การคำนวณการเติบโตของยอดขายขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณในไตรมาสที่ 3 ของการขายที่คุณทำได้ในเดือนพฤศจิกายนจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนสิงหาคมและการขายที่คุณทำได้ในเดือนธันวาคมจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนกันยายน
 3. คุณต้องส่งคำขอไปยังผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนนี้ หมดเขตการลงทะเบียนคือ 31 ตุลาคม 2020
 4. โปรโมชั่นเครดิตนี้เงินคืนนี้ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น DigiCert SSL อื่น ๆ
 5. โปรโมชั่นเครดิตเงินคืนนี้จะมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายนเท่านั้น
 6. การขายใบรับรอง SSL ของ DigiCert ใด ๆ ที่ได้ทำการซื้อขายไว้ก่อนวันลงทะเบียนจะไม่ได้รับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืน
 7. การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการหลังจากแคมเปญสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

สิ้นปีโปรโมชั่น!

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

วันที่เริ่ม: 20-12-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

ราคาโปรโมชั่น:

* ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs

(ใช้งานได้: 1 year)

ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.ASIA 13.00 1.50
.BLUE 19.00 4.29
.LIFE 29.00 2.29
.LIVE 21.00 2.29
.PINK 19.00 4.29
.RED 19.00 4.29
.STORE 55.00 3.29
.XYZ 11.50 0.79
โปรโมชั่นพิเศษ
เครดิตพิเศษมอบให้เมื่อคุณเติมเงิน 2,000 ดอลลาร์ขึ้นไป!
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับโปรโมชั่นพิเศษ:

1. รับเครดิตเพิ่ม 5% จากการเติมเงินครั้งเดียวอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์ขึ้นไปในช่วงโปรโมชั่น

2. เครดิตเพิ่มเติมจะจำกัดไว้ที่ $ 250 ต่อบัญชีตัวแทนจำหน่าย

3. เครดิตเพิ่มเติมจะได้รับในวันทำการแรกของเดือนมกราคม 2564

4. ต้องใช้เครดิตเพิ่มเติมก่อนวันที่ 31 มกราคม 2564 มิฉะนั้นจะถูกริบคืนโดยไม่มีการชดเชยสำหรับเครดิตที่ไม่ได้ใช้

5. ไม่สามารถถอนเครดิตดังกล่าวเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.SG, 新加坡, சிங்கப்பூர்

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $2.00 (ราคาปกติ: $32.00)

ใช้งานได้: 1 ปี

วันที่เริ่ม: 01-08-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-08-2021

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้

2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน

3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด

4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BLOG

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.80 (ราคาปกติ: $25.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 30-09-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.CO.IN / .NET.IN / .ORG.IN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:

ใช้งานได้ ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ
2 year $8.00 $16.00
3 year $10.60 $24.00
4 year $13.30 $32.00
5 year $15.50 $40.00
6 year $17.20 $48.00
7 year $18.60 $56.00
8 year $19.50 $64.00
9 year $19.90 $72.00
10 year $22.10 $80.00

วันที่โปรโมชั่น:
ลงทะเบียน / การต่ออายุ 2 – 10 years (01-11-2020 – 30-09-2021)

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

.IN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:

ใช้งานได้ ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ
2 year $11.20 $32.00
3 year $14.90 $48.00
4 year $18.60 $64.00
5 year $21.70 $80.00
6 year $23.80 $96.00
7 year $26.00 $112.00
8 year $27.20 $128.00
9 year $27.80 $144.00
10 year $30.90 $160.00

วันที่โปรโมชั่น:
ลงทะเบียน / การต่ออายุ 2 – 10 years (01-11-2020 – 30-09-2021)

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

.CFD

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.80 (ราคาปกติ: $34.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-05-2021

วันที่สิ้นสุด: 30-10-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.EU

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $2.69 (ราคาปกติ: $ 10.00)

ใช้งานได้: 1 ปี

วันที่เริ่ม: 01-05-2021

วันที่สิ้นสุด: 30-11-2021

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.SBS

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $2.20 (ราคาปกติ: $8.50)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 1-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 14-11-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.SHOP

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $2.19 (ราคาปกติ: $ 30.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-08-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.Asia

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $ 4.90 (ราคาปกติ: $ 13.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.HOST, .ONLINE, .STORE, .TECH

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $4.20 (ราคาปกติ: $37.00)

ใช้งานได้: 1 ปี

วันที่เริ่ม: 01-01-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GRS DOMAIN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น:
*ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.bid, .date, .loan, .men, .party, .trade, .win $27.00 $3.99

ประเภทธุรกรรม: การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:
*ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.bid, .date, .loan, .men, .party, .trade, .win $27.00 $5.39

ใช้งานได้: 1ปี

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BLUE, .MOBI, .PET, .PINK, .RED

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: แต่ละที่ $5.50 (ราคาปกติ: $19.00)

ใช้งานได้: 1ปี

วันที่เริ่ม: 01-01-2021

End Date: 30-06-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.XYZ

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $0.99 (ราคาปกติ: $11.50)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.MONSTER

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $1.50 (ราคาปกติ: $12.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Donuts Inc.

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น:
*ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นUSD

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.digital, .guru, .life, .live, .today, .world $30.00 $2.39
.agency, .golf, .run, .wtf $33.00 $3.50
.email, .network, .rocks, .works $30.00 $4.99
.city, .codes, .media, .news, .support $31.50 $5.99
.tattoo, .gay, .ink, .wiki, .cheap, .cool, .dog, .estate, .expert, .fyi, .gold, .photos, .plus, .repair, .report, .sale, .show, .team, .tours, .town, .vin, .watch, .wine, .zone, .design $50.00 $6.79
.center, .coffee, .credit, .delivery, .ltd, .social, .tools $50.00 $7.99
.academy, .bike, .café, .chat, .coach, .dance, .energy, .events, .farm, .house, .pizza, .style, .tax, .taxi, .tips $28.50 $9.99

ใช้งานได้: 1ปี

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BUZZ

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $0.99 (ราคาปกติ: $33.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2021

วันที่สิ้นสุด: 30-09-2021

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. SG ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นฟรี

ตอนนี้ด้วยการลงทะเบียนระดับ 3. SG หรือ CDN.SG คุณจะได้รับ. sg ฟรี! ลงชื่อเข้าใช้ที่ระบบควบคุมของพันธมิตร Webnic ทันที แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็น WebNIC Premier Partner คุณสามารถลงทะเบียนที่นี่เพื่อเริ่มเพลิดเพลินกับการซื้อโดเมนในราคาขายส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: