โปรโมชั่น

SSL โปรโมชั่น

โปรโมชั่น 1

OV & EV Offer

ENDS 31-07-20

โปรโมชั่นโดเมน

โปรโมชั่น 7

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-21

โปรโมชั่น 8

เครดิตเงินคืน 10 %

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 17

ซื้อ 1 แถม 1

จนกว่าจะมีประกาศ

โปรโมชั่น 18

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 19

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 20

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 21

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 23

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 24

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

โปรโมชั่น 25

โปรโมชั่น

สิ้นสุด 31-12-20

Back To Top

Black Friday & Cyber Monday Sale!

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

วันที่เริ่ม: 26-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 1-12-2020

ราคาโปรโมชั่น:

* ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs

(c)

ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.BLACK 50.00 11.00
.INFO 16.00 3.49
.ME 20.00 1.60
.ONLINE 37.00 3.49
.SITE 30.00 1.88
.SPACE 20.00 1.88
.TODAY 20.50 2.49
.TRADE 27.00 2.49
.WEBSITE 20.00 1.88
.WORLD 29.00 2.49

 

วันที่เริ่ม: 25-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 2-12-2020

ราคาโปรโมชั่น:

* ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.CYOU (ใช้งานได้ 1 year) 5.00 0.75
.ICU (ใช้งานได้ 1 year) 7.50 0.75
.ICU (ใช้งานได้ 10 year) 75.00 35.00

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BOND

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $65.00 (ราคาปกติ: $850.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 16-12-2020

วันที่สิ้นสุด: 16-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.IN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:

ใช้งานได้ ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ
1 year ลงทะเบียน - $3.10
การต่ออายุ - $4.40
$16.00
2 year $11.20 $32.00
3 year $14.90 $48.00
4 year $18.60 $64.00
5 year $21.70 $80.00
6 year $23.80 $96.00
7 year $26.00 $112.00
8 year $27.20 $128.00
9 year $27.80 $144.00
10 year $30.90 $160.00

วันที่โปรโมชั่น:
ลงทะเบียน 1 year (01-11-2020 – 15-12-2020)
การต่ออายุ 1 year (01-11-2020 – 31-03-2021)
ลงทะเบียน / การต่ออายุ 2 – 10 years (01-11-2020 – 15-09-2021)

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

.CO.IN / .NET.IN / .ORG.IN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:

ใช้งานได้ ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ
1 year ลงทะเบียน - $2.20
การต่ออายุ - $3.10
$8.00
2 year $8.00 $16.00
3 year $10.60 $24.00
4 year $13.30 $32.00
5 year $15.50 $40.00
6 year $17.20 $48.00
7 year $18.60 $56.00
8 year $19.50 $64.00
9 year $19.90 $72.00
10 year $22.10 $80.00

วันที่โปรโมชั่น:
ลงทะเบียน 1 year (01-11-2020 – 15-12-2020)
การต่ออายุ 1 year (01-11-2020 – 31-03-2021)
ลงทะเบียน / การต่ออายุ 2 – 10 years (01-11-2020 – 15-09-2021)

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

.DESIGN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $4.20 (ราคาปกติ: $47.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-1-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้า

Uniregistry

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น:
*ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
.CLICK, .LINK $8.50 $2.99
.HELP, .LOL, .PHOTO, .PICS, .MOM, .SEXY, .CHRISTMAS, .TATTOO $23.00 $8.99
.AUDIO, .BLACKFRIDAY, .DIET, .FLOWERS, .GUITARS, .HIPHOP, .PROPERTY $115.00 $79.99
.GAME, .HOSTING, .JUEGOS $330.00 $199.99

ใช้งานได้: 1 year
วันที่เริ่ม: 15-11-2020
วันที่สิ้นสุด: 31-12-2021

หมายเหตุ:

 1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
 2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
 3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
 4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใบรับรอง SSL ของ DigiCert รับเครดิตเงินคืน 10%

วันที่เริ่ม: 01-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. เครเดตเงินคืน 10% จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อยอดขาย DigiCert SSL ของคุณเติบโตขึ้น 30%
 2. การคำนวณการเติบโตของยอดขายขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณในไตรมาสที่ 3 ของการขายที่คุณทำได้ในเดือนพฤศจิกายนจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนสิงหาคมและการขายที่คุณทำได้ในเดือนธันวาคมจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนกันยายน
 3. คุณต้องส่งคำขอไปยังผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนนี้ หมดเขตการลงทะเบียนคือ 31 ตุลาคม 2020
 4. โปรโมชั่นเครดิตนี้เงินคืนนี้ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น DigiCert SSL อื่น ๆ
 5. โปรโมชั่นเครดิตเงินคืนนี้จะมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายนเท่านั้น
 6. การขายใบรับรอง SSL ของ DigiCert ใด ๆ ที่ได้ทำการซื้อขายไว้ก่อนวันลงทะเบียนจะไม่ได้รับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืน
 7. การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการหลังจากแคมเปญสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

.Org

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $ 9.50 (ราคาปกติ: $ 12.09)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 1-10-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.DESIGN, .INK, .WIKI

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $5.88 (ราคาปกติ: $27.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.SHOP

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $8.00 (ราคาปกติ: $ 30.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-10-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.Asia

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $ 4.90 (ราคาปกติ: $ 13.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 10-09-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.CC

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.00

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-04-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.TW + .台湾 Bundle Promotion

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $25.00

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-03-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

 1. ผู้จดทะเบียนสำหรับทั้ง. TW และ. 台湾จะต้องเหมือนกัน (ชื่อ บริษัท เดียวกันชื่อผู้จดทะเบียนและที่อยู่อีเมล).
 2. โปรโมชั่นการขายนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อทั้ง. TW และ. 台湾จดทะเบียนภายใต้ บริษัท จดทะเบียนโดเมนเดียวกัน.
 3. วันที่ลงทะเบียนจะต้องอยู่ในวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโปรโมชั่น.
 4. ผู้จดทะเบียนสามารถลงทะเบียน. TW เพื่อรับสิทธิ์台湾หรือในทางกลับกัน.
 5. การซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ตามนโยบายไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ การซื้อของโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขายและ การยกเลิกโดเมนจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน.
 6. โปรโมชั่นบนพื้นฐานสำหรับหักคืนส่วนลด.
 7. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.Me

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $7.99 (ราคาปกติ: $20.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BEST

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $1.59

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. SG ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นฟรี

ตอนนี้ด้วยการลงทะเบียนระดับ 3. SG หรือ CDN.SG คุณจะได้รับ. sg ฟรี! ลงชื่อเข้าใช้ที่ระบบควบคุมของพันธมิตร Webnic ทันที แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็น WebNIC Premier Partner คุณสามารถลงทะเบียนที่นี่เพื่อเริ่มเพลิดเพลินกับการซื้อโดเมนในราคาขายส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

.BID, .DATE, .DOWNLOAD, .LOAN, .PARTY, .TRADE, .WIN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, ต่ออายุ, ในการค้า

ราคาโปรโมชั่น:

ลงทะเบียน - $2.60

ต่ออายุ - $2.60

ในการค้า $2.60

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-02-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.FAITH, .RACING, .REVIEW, .SCIENCE, .WEBCAM

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, ต่ออายุ, ในการค้า

ราคาโปรโมชั่น:

ลงทะเบียน - $6.70

ต่ออายุ - $6.20

ในการค้า $2.60

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-02-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.ACCOUNTANT, .CRICKET

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, ต่ออายุ, ในการค้า

ราคาโปรโมชั่น:

ลงทะเบียน - $13.20

ต่ออายุ - $13.20

ในการค้า $2.60

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-02-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Radix

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น:

.ONLINE - $4.20 (ราคาปกติ: $37.00)

.SITE - $2.20 (ราคาปกติ: $30.00)

.SPACE - $2.20 (ราคาปกติ: $20.00)

.WEBSITE - $2.20 (ราคาปกติ: $20.00)

ใช้งานได้: 1 ปี

วันที่เริ่ม: 10-09-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BABY

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $20.00

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.COLLEGE

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $20.00

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.MONSTER

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $0.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.XYZ

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $0.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.XYZ

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.CN

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.中国

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.公司

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.网络

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.99

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BLOG

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.79

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-05-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น Donuts Inc.

เรามีข่าวดี! เราได้ทำข้อตกลงกับ Donuts Inc. เพื่อเสนอโปรโมชันพิเศษให้แก่พันธมิตรของเราในส่วนขยายโดเมนมากกว่า 100 รายการ
Donuts Inc. เป็นผู้นำระดับโลกในโดเมนระดับบนสุดใหม่ (gTLD) มันทำงานมากกว่า 200 ใหม่ gTLDs และจัดการ 4.5M + ชื่อโดเมนภายใต้
มันมีโดเมนคุณภาพสูงระดับTop-level Domains สำหรับการรวมการจัดการและการขยายตัวของข้อมูลดิจิทัล เป็นโอกาสที่ดีในการลงทะเบียนส่วนขยายโดเมนภายใต้ Donuts Inc ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ! ระยะเวลาโปรโมชั่นจนถึง 31/12/2020

โปรโมชั่นนี้สำหรับการลงทะเบียน 1 ปีเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนโดเมนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดนานกว่าหนึ่ง (1) ปี คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาปกติ การโอนและการต่ออายุไม่มีสิทธิ์สำหรับโปรโมชัน โปรโมชันนี้ไม่รวมโดเมนพรีเมียมและโดเมนที่สงวนไว้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล [email protected] เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดดูด้านล่างเพื่อดูว่าข้อเสนอส่วนขยายโดเมนคืออะไร
* ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็น USD

 

TLDs ราคามาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น
DIGITAL, EMAIL, GURU, LIFE, LIVE, ROCKS, TODAY, WORLD 29.00 2.99
AGENCY, BOUTIQUE, DIRECTORY, GOLF, PHOTOS, RUN, WTF 50.00 3.99
WORKS 30.00 4.20
CASH, CITY, CODES, DELIVERY, FITNESS, FUND, NETWORK, SOCIAL, SUPPORT, SYSTEMS, TECHNOLOGY 50.00 5.99
CAREERS, CHEAP, CLOTHING, CONSTRUCTION, COOL, DEALS, DOG, ESTATE, EXPRESS, FYI, GOLD, INSTITUTE, MARKETING, MONEY, NINJA, PLUS, PRODUCTIONS, PROPERTIES, RECIPES, RENTALS, REPAIR, REPORT, SALE, SCHOOL, SHOW, SINGLES, TEAM, TOURS, TOWN, VIN, WATCH, WINE, ZONE 93.90 6.99
CENTER, COFFEE, CREDIT, EXPERT, FOUNDATION, INTERNATIONAL, LTD, SERVICES, TOOLS 93.90 8.00
BARGAINS, BIKE, CAFÉ, CAPITAL, CHAT, COACH, COUPONS, DANCE, ENERGY, ENGINEERING, EVENTS, EXCHANGE, FARM, HOUSE, MEDIA, PHOTOGRAPHY, PIZZA, SOLUTIONS, STYLE, TAX, TAXI, TIPS, VENTURES 93.90 9.99
ACADEMY, ACTOR, ARMY, ASSOCIATES, BAND, CARE, CASINO, CLAIMS, COMPUTER, CONSULTING, DIRECT, ENTERPRISES, FINANCE, FINANCIAL, FORSALE, HAUS, INVESTMENTS, KITCHEN, LAND, LOANS, MBA, NEWS, PARTNERS, PARTS, RESTAURANT, SOFTWARE, TOYS, TRAINING, TRAVEL 50.00 13.99
ACCOUNTANTS, DATING 51.00 19.99
FLIGHTS, SHOES 50.00 29.99
MOVIE 289.90 33.90

.BLACK

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $13.99 (ราคาปกติ: $50.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.BLUE, .MOBI, .PET, .PINK, .RED

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $5.50 (ราคาปกติ: MOBI - $20.50, .BLUE, .PET, .PINK, .RED - $19.00))

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

.INFO

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $4.20 (ราคาปกติ: $16.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-07-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.cyou

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, ต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น: ลงทะเบียน - $1.20 , ต่ออายุ - $1.00 (ราคาปกติ: .$5.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 23-06-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.AC, .IO, .SH

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $54.90

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-01-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.HK

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $6.88 (ราคาปกติ: $26.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-06-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1.ซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ตามนโยบายไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้.
2. การซื้อของโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขายและ การยกเลิกโดเมนจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน.
3. นโยบายการลงทะเบียนทั้งหมดควรปฏิบัติตาม.
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

โปรโมชั่นนี้จะดำเนินการเป็นเงินคืนรายเดือน ด้านล่างเป็นโปรโมชั่นทั้งหมด:

 1. พันธมิตรสามารถลงทะเบียน. HK ตามปกติ.
 2. พันธมิตรจะต้องส่งรายการการลงทะเบียน. HK ภายในสิ้นเดือน รายการสามารถส่งในรูปแบบตัวอย่างดังนี้:
  .HK ccTLDs
  webnic.hk webnic.my
 3. การคืนเงินจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจาก HKIRC.
  เช่น. พันธมิตรส่งรายการภายในสิ้นเดือนมิถุนายน หาก HKIRC อนุมัติการลงทะเบียนการคืนเงินจะดำเนินการภายในกลางเดือนกรกฎาคม.
 4. ชื่อโดเมนจะต้องเหมือนกันและตรงกับข้อมูลของผู้จดทะเบียน.
 5. ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายและข้อตกลงเพิ่มเติม.
 6. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

.VIP

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $4.80 (ราคาปกติ: $20.00)

ใช้งานได้: 1 year วันที่เริ่ม: 15-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.Work

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $1.80 (ราคาปกติ: $9.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 15-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.MX

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน, การต่ออายุ

ราคาโปรโมชั่น:

 

ใช้งานได้ ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ
1 year ลงทะเบียน - $19.50

การต่ออายุ - $26.00

$50.00
2 year $39.00 $100.00
3 year $58.50 $150.00
4 year $78.00 $200.00
5 year $97.50 $250.00
6 year $117.00 $300.00
7 year $136.50 $350.00
8 year $156.00 $400.00
9 year $175.50 $450.00
10 year $195.00 $500.00

วันที่โปรโมชั่น:

ลงทะเบียน (09-11-2020 – 30-11-2020)

การต่ออายุ 1 year (6-11-2020 – 8-11-2020)

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.EU

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $2.50 (ราคาปกติ: $ 10.00)

ใช้งานได้: 1 ปี

วันที่เริ่ม: 01-08-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.BUZZ

ประเภทธุรกรรม: ลงทะเบียน

ราคาโปรโมชั่น: $0.79 (ราคาปกติ: $33.00)

ใช้งานได้: 1 year

วันที่เริ่ม: 01-11-2020

วันที่สิ้นสุด: 31-12-2020

หมายเหตุ:

1. นโยบายการซื้อเพิ่มในช่วงเวลาผ่อนผัน (AGP) ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้
2. การซื้อโดเมนใด ๆ จะถือว่าเป็นการขาย และการยกเลิกโดเมนจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืนหลังการซื้อโดเมน
3. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทะเบียนทั้งหมด
4. WebNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า