WebNIC - Sectigo SSL Certificate

sectigo-ssl-certificate

Sectigo เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนเว็บชั้นนำ ซึ่งทำให้องค์กรทั่วโลกสามารถรักษาความปลอดภัย ข้อมูลประจำตัว สถานะเว็บไซต์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อไว้ได้ องค์กรทุกขนาดพึ่งพา Sectigo ในการป้องกันหลายชั้นจากภัยคุกคามทางเว็บที่เพิ่มขึ้น และซับซ้อนยิ่งขึ้นในเว็บไซต์อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน และคลาวด์จากแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงเว็บไซต์ที่เล็กที่สุด เพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาความปลอดภัยในวันนี้

Sectigo ® SSL Certificates Enterprise SSL Enterprise SSL Pro Enterprise SSL Pro Wildcard EnterpriseSSL Pro with EV EnterpriseSSL Pro with EV Multi-Domain Certificate
ระดับความปลอดภัย ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1
ระดับความน่าเชื่อถือ ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 1 ใบรับรอง SSL Sectigo 10
ระดับการรับรองความถูกต้อง symantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง symantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง symantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง symantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง symantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง
ประเภทการตรวจสอบ องค์กร (OV) องค์กร (OV) องค์กร (OV) ขยาย (EV) ขยาย (EV)
การรักษาความปลอดภัยโดเมน domain.com + www-domain.com domain.com + www-domain.com *.domain.com + domain.com domain.com + www-domain.com หลายโดเมน
หลายโดเมน
โดเมนย่อยไม่จำกัด
การเข้ารหัส CSR 2048-bit 2048-bit 2048-bit 2048-bit 2048-bit
ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส มากถึง 256 bit มากถึง 256 bit มากถึง 256 bit มากถึง 256 bit มากถึง 256 bit
การตรวจสอบเพิ่มเติม
การรับรององค์กรแบบเต็ม
การประเมินผลแถบสีเขียว
การประกัน 1,500,000 USD 1,500,000 USD 1,500,000 USD 2,000,000 USD 2,000,000 USD
สนับสนุน SAN (UC) มากถึง 250
รองรับ IDN
ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99%
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99%
โพสต์ติดตั้งตรวจสุขภาพ
สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
ระยะเวลา 1-3 วันทำการ 1-3 วันทำการ 1-3 วันทำการ 2-5 วันทำการ 2-5 วันทำการ
Site Seal Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 11 Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 11 Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 11 Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 11 Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 11
นโยบายการคืนเงิน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน
ออกใหม่ฟรี
Sectigo ® SSL CertificatesPositiveSSLPositiveSSL WildcardPositiveSSL Multi-Domain CertificatePositive EV SSLPositive EV SSL Multi-Domain Certificate
ระดับความปลอดภัยใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1
ระดับความน่าเชื่อถือใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 10ใบรับรอง SSL Sectigo 10
ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง
ประเภทการตรวจสอบโดเมน (DV)โดเมน (DV)โดเมน (DV)ขยาย (EV)ขยาย (EV)
การรักษาความปลอดภัยโดเมนdomain.com + www-domain.com*.domain.com + domain.comหลายโดเมนdomain.com + www-domain.comหลายโดเมน
หลายโดเมน   
โดเมนย่อยไม่จำกัด    
การเข้ารหัส CSR2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit
ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส มากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bit
การตรวจสอบเพิ่มเติม   
การรับรององค์กรแบบเต็ม   
การประเมินผลแถบสีเขียว   
การประกัน50,000
USD
50,000
USD
50,000
USD
1,000,000
USD
1,000,000
USD
สนับสนุน SAN (UC)  มากถึง 250 มากถึง 250
รองรับ IDN
ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือมากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
ระยะเวลา10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม2-5 วันทำการ2-5 วันทำการ
Site SealStaticใบรับรอง SSL Sectigo 26Staticใบรับรอง SSL Sectigo 26Staticใบรับรอง SSL Sectigo 26Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 26Staticใบรับรอง SSL Sectigo 26
นโยบายการคืนเงิน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน
ออกใหม่ฟรี
Sectigo ® SSL CertificatesSectigoSSLSectigoSSL WildcardSectigoSSL UCC Multi-Domain CertificateSectigo EV SSLSectigo EV SSL Multi-Domain Certificate
ระดับความปลอดภัยใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1
ระดับความน่าเชื่อถือใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 16ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 39ใบรับรอง SSL Sectigo 39
ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง
ประเภทการตรวจสอบโดเมน (DV)โดเมน (DV)โดเมน (DV)ขยาย (EV)ขยาย (EV)
การรักษาความปลอดภัยโดเมนdomain.com + www-domain.com*.domain.com + domain.comหลายโดเมนdomain.com + www-domain.comหลายโดเมน
Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks
    
Multi-Domain   
โดเมนย่อยไม่จำกัด    
การเข้ารหัส CSR2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit
ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส มากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bit
การตรวจสอบเพิ่มเติม   
การรับรององค์กรแบบเต็ม   
การประเมินผลแถบสีเขียว   
การประกัน500,000
USD
500,000
USD
500,000
USD
1,750,000
USD
1,750,000
USD
สนับสนุน SAN (UC)  มากถึง 250 มากถึง 250
รองรับ IDN
ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือมากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
ระยะเวลา10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม10-30 รายงานการประชุม2-5 วันทำการ2-5 วันทำการ
Site SealDynamicใบรับรอง SSL Sectigo 41Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 41Staticใบรับรอง SSL Sectigo 41Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 41Staticใบรับรอง SSL Sectigo 41
นโยบายการคืนเงิน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน
ออกใหม่ฟรี
Sectigo ® SSL CertificatesInstantSSLInstantSSL ProPremiumSSLPremiumSSL WildcardInstantSSL Unified Communications Certificate
ระดับความปลอดภัยใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1
ระดับความน่าเชื่อถือใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1ใบรับรอง SSL Sectigo 1
ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้องsymantec ระดับการรับรองความถูกต้อง
ประเภทการตรวจสอบองค์กร (OV)องค์กร (OV)องค์กร (OV)องค์กร (OV)องค์กร (OV)
การรักษาความปลอดภัยโดเมนdomain.com + www-domain.comdomain.com + www-domain.comdomain.com + www-domain.com*.domain.com + domain.comหลายโดเมน
Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks
    
Multi-Domain    
โดเมนย่อยไม่จำกัด    
การเข้ารหัส CSR2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit2048-bit
ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส มากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bitมากถึง 256 bit
การตรวจสอบเพิ่มเติม     
การรับรององค์กรแบบเต็ม
การประเมินผลแถบสีเขียว     
การประกัน250,000
USD
250,000
USD
250,000
USD
250,000
USD
250,000
USD
สนับสนุน SAN (UC)    มากถึง 250
รองรับ IDN
ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือมากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%มากกว่า 99%
สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
ระยะเวลา1-3 วันทำการ1-3 วันทำการ1-3 วันทำการ1-3 วันทำการ1-3 วันทำการ
Site SealDynamicใบรับรอง SSL Sectigo 56Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 56Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 56Dynamicใบรับรอง SSL Sectigo 56Staticใบรับรอง SSL Sectigo 56
นโยบายการคืนเงิน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน30 วัน
ออกใหม่ฟรี
Back To Top