Sectigo Web การลงทะเบียน 1
Sectigo Web การลงทะเบียน 2

แพลตฟอร์ม Sectigo Web Security

Monitor Plan

การลงทะเบียน Web Detect

สแกนใบรับรอง Sectigo SSL ทั้งหมด /ชื่อโดเมนที่คุณจัดการและได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีช่องโหว่

  สแกนใบรับรอง Sectigo SSL และชื่อโดเมนทั้งหมดที่คุณจัดการและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีช่องโหว่!

  01

  ทำไมคุณจึงควรลงทะเบียนสำหรับ Web Detect

  02

  รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่สำคัญบนเว็บไซต์ของคุณ

  03

  เครื่องสแกนการมองเห็นภัยคุกคามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีภัยคุกคามใด ๆ