Code Signing

Code Signing (TH) 7
  • Code Signing (TH) 8 Symantec Code Signing Certificate
  • Code Signing (TH) 9 Thawte Code Signing Certificate
ใบรับรอง Code Signing Symantec Code Signing Certificate
ตัวเลือกหลายปี
นานถึง 3 ปี
การรับรององค์กรแบบเต็ม
พร้อมใช้งานสำหรับ บริษัท ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มที่รองรับ:
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Office และ VBA
เข้ากันได้กับ Adobe ™ AIR ™
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Authenticode ™
เข้ากันได้กับ Java ™
เข้ากันได้กับ Mac ™
ใบรับรอง Code Signing Symantec Code Signing Certificate
ตัวเลือกหลายปี
นานถึง 3 ปี
การรับรององค์กรแบบเต็ม
พร้อมใช้งานสำหรับ บริษัท ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มที่รองรับ:
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Office และ VBA
เข้ากันได้กับ Adobe ™ AIR ™
เข้ากันได้กับ Microsoft ™ Authenticode ™
เข้ากันได้กับ Java ™
เข้ากันได้กับ Mac ™
Back To Top